Der er gratis parkering ved Grenaa Sundhedshus. Vær opmærksom på, at der er tidsbegrænsning på parkeringspladserne. 

Du kan se de forskellige parkeringsmuligheder omkring sundhedshuset på oversigtskortet.

  Parkeringspladserne har enten 2- eller 3-timers begrænsning

Tilbage til forsiden